Dr. BursteiN & waymore

EU UREDBA

v kozmetični industriji

Kaj lahko naša ekipa stori za vas?

ocenjenih izdelkov
različnih držav
notificiranih izdelkov

PIF

Vsak kozmetični izdelek, ki se prodaja v EU, mora imeti datoteko z informacijami o izdelku (PIF), ki vsebuje vse podatke o izdelku, kot so opis izdelka, poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka, podrobnosti o metodah izdelave (GMP), dokazilo o zahtevanem učinku ipd.
PIF je zakonska zahteva in datoteke morajo biti na voljo pristojnim organom na naslovu, ki je naveden na embalaži izdelka. Odgovorna oseba mora PIF hraniti deset let od datuma, ko je bila na trg dana zadnja serija izdelka.

CLAIM SUPPORT

Uredbi o kozmetičnih izdelkih 1223/2009 in 655/2013 določata zahteve za označevanje in trditve, ki se uporabljajo za končne kozmetične izdelke. Trditve in oznake, ki so skladne z uredbama, so ključni korak za vstop na trg EU.
V Evropi so trditve o kozmetičnih izdelkih, ki se običajno uporabljajo v tržne namene, zelo regulirane z namenom preprečevanja zavajajočega oglaševanja, kot je zapisano v 20. členu Uredbe 1223/2009: »Pri označevanju, dajanju na trg in oglaševanju kozmetičnih izdelkov se besedilo, imena, blagovne znamke, slike in figurativni ali drugi znaki ne smejo uporabljati za pomen, da imajo ti izdelki lastnosti ali funkcije, ki jih nimajo.« Področje dodatno ureja Uredba 655/2013, ki postavlja kriterije za upravičevanje trditev.

CPNP

Portal za obveščanje o kozmetičnih izdelkih (CPNP) je spletni sistem obveščanja EU, kjer odgovorne osebe, in pod določenimi pogoji distributerji kozmetičnih izdelkov, predložijo informacije o kozmetičnih izdelkih, ki jih dajo trg EU. Te informacije so nato na voljo pristojnim organom držav članic EU in centrom za zastrupitve.
Kozmetična uredba št. 1223/2009 nalaga, da mora vsaka organizacija, ki želi dati kozmetični izdelek na evropski trg, le-tega priglasiti v portal CPNP pred pričetkom prodaje.

SA

Ocena varnosti je dokument, ki zagotavlja varnost izdelka in vključuje vsa potrebna testiranja. Ocenjevalec varnosti, za katerega mora država članica EU priznati uradno kvalifikacijo, preverja, ali je izdelek skladen s kozmetično uredbo EU in ali je varen za uporabo. Njegov cilj je dokazati, da kozmetični izdelek ne ogroža zdravja ljudi.

FORMULA REVIEW

Pred vstopom na evropski trg se prepričajte, da so proizvodi, ki jih želite dati na trg, popolnoma skladni s prilogami k uredbi 1223/2009. Ker se te priloge posodabljajo večkrat letno, obvezno upoštevajte, da je torej treba pregled formulacij opraviti večkrat letno.

LABEL REVIEW

Dr. Burstein & Waymore vam lahko pripravi navodila za označevanje izdelkov, ki vključujejo nasvete glede označevanja sestavin in zahtev različnih predpisov.
Naša ekipa bo pregledala etiketo in celotno embalažo vašega kozmetičnega izdelka ter vam predstavila obvezne informacije, ki morajo biti natisnjeni na vsaki etiketi izdelka. V kolikor je vaš izdelek že na trgu, bomo pripravili predlog sprememb in popravili morebitne napake na že obstoječih etiketah.

ODGOVORNA OSEBA?

Če to prepustite nam....

Določilo, da je treba v EU imeti odgovorno osebo, je začelo veljati leta 2013 in je zapisano v Evropski uredbi (ES) št. 1223/2009. Kot odgovorna oseba bomo zagotovili, da bodo vaši izdelki proizvedeni skladno z ustreznimi standardi. Preverjali bomo zakonodajo in vas obveščali o njenih morebitnih spremembah. Pripravili bomo oceno ustreznosti kozmetičnega izdelka in za vas opravili priglasitev v CPNP. Za vas bomo pripravili zbir dokumentov o kozmetičnem izdelku in ga imeli pripravljenega za vpogled pristojnih organov.

...lahko brezskrbno plujete čez brzice!

Potrebujete kakšno informacijo več?

URE SVETOVANJA O REGULATIVI

Zagotavljamo svetovalne storitve v kozmetični industriji glede zakonodajnih zahtev in skladnosti z zakonodajo EU. Ekipa Dr. Burstein in Waymore vam lahko pomaga pri razvoju vaših kozmetičnih izdelkov.

Making you happy!

    5 korakov do zastavljenega cilja!

    Pet majhnih korakov za velik uspeh.

    office@burstein-eu.com

    +386 40 331 130