kako v kozmetični zakonodaji

5 KORAKOV
v kozmetični zakonodaji

ZA varno in brezskrbno prodajo kozmetike

predstavljamo vam

5 MAJHNIH KORAKOV ZA EN VELIK USPEH

v kozmetični zakonodaji

Ocena varnosti je dokument, ki zagotavlja varnost izdelka in vključuje vsa potrebna testiranja. Ocenjevalec preverja ali je izdelek skladen s kozmetično uredbo EU in ali je varen za uporabo. Njegov cilj je dokazati, da izdelek ne ogroža zdravja ljudi.

Uredbi o kozmetičnih izdelkih 1223/2009 in 655/2013 določata zahteve za označevanje in trditve, ki se uporabljajo za končne kozmetične izdelke. Trditve in oznake, ki so skladne z uredbama, so ključni korak za vstop na trg EU. V 20. členu so regulirane trditve o kozmetičnih izdelkih, ki se lahko uporabljajo v tržni namen. Člen je napisan z namenom preprečevanja zavajajočega oglaševanja. Področje dodatno ureja Uredba 655/2013, ki postavlja kriterije za upravičevanje trditev.

Dr. Burstein & Waymore vam lahko pripravi navodila za označevanje izdelkov in nasvete glede označevanja sestavin in zahtev različnih predpisov. Naša ekipa pregleda etiketo in celotno embalažo izdelka ter vam predstavi obvezne informacije, ki morajo biti na vsaki etiketi. V kolikor je izdelek že na trgu, bomo pripravili predlog sprememb.

Vsak kozmetični izdelek, ki se prodaja v EU, mora imeti datoteko z informacijami o izdelku (PIF). PIF vsebuje vse podatke o izdelku (opis izdelka, poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka, podrobnosti o metodah izdelave, dokazilo o zahtevanem učinku ipd).  Datoteke morajo biti na voljo pristojnim organom na naslovu, ki je naveden na embalaži izdelka. Odgovorna oseba mora PIF hraniti deset let.

Kozmetična uredba št. 1223/2009 nalaga, da mora vsaka organizacija, ki želi dati kozmetični izdelek na evropski trg, le-tega priglasiti v portal CPNP pred pričetkom prodaje.

Portal za obveščanje o kozmetičnih izdelkih (CPNP) je spletni sistem obveščanja EU. Portal združuje odgovorne osebe, in pod določenimi pogoji distributerje kozmetičnih izdelkov, ki predložijo informacije o izdelkih. Te informacije so nato na voljo pristojnim organom držav članic EU in centrom za zastrupitve. Vse izdelke je pred prodajo potrebno priglasiti v portal CPNP kar določa kozmetična uredba št. 1223/2009.

Dodajte vrednost svojemu produktu

Dodana vrednost kozmetiki so zagotovo certifikati, ki pričajo o kakovosti. Kupci postajajo iz dneva v dan zahtevnejši. Nedvomno jih bo izdelek bolj prepričal, če bo podprt z mnenji strokovnjakov in dodanimi certifikati. Z njimi si boste lahko povečali prodajo.

Potrebujete več informacij glede kozmetične zakonodaje?

URE SVETOVANJA

Kozmetična zakonodaja z nami je lahka kot pasulj.
Zagotavljamo svetovalne storitve v kozmetični industriji glede zakonodajnih zahtev in skladnosti z zakonodajo EU. Ekipa Dr. Burstein in Waymore vam lahko pomaga pri razvoju vaših kozmetičnih izdelkov.

Making you happy!

  hitro opravljeno

  podpora skozi celoten proces

  dolgoletne izkušnje

  ugodna cena storitev

  ODGOVORNA OSEBA?

  Če to prepustite nam...

  Določilo, da je treba v EU imeti odgovorno osebo, je začelo veljati leta 2013 in je zapisano v Evropski uredbi (ES) št. 1223/2009. Vsak izdelek na trgu mora imeti določeno odgovorno osebo, kot določa uredba (ES) št. 1223/2009. Lahko ste to vi sami, lahko pa prepustite nam in brezskrbno prodajate izdelke na trgu. Kot odgovorna oseba bomo zagotovili, da bodo vaši izdelki proizvedeni skladno z ustreznimi standardi. Preverjali bomo zakonodajo in vas obveščali o njenih morebitnih spremembah. Pripravili bomo oceno ustreznosti kozmetičnega izdelka in za vas opravili priglasitev v CPNP.

  ...lahko brezskrbno plujete čez brzice!

  office@burstein-eu.com

  +386 40 133 266